ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

SteunWelzijnszorg

De stichting werd in 1965 opgericht onder de naam “Stichting tot het verlenen van financiële steun aan het R.K. Maatschappelijk Werk en de geestelijke gezondheidszorg”. Het oprichtingskapitaal kwam uit de opbrengst van de verkoop van het Sobriëtasgebouw aan de Helmondse Molenstraat. Doel van de stichting was om uit de opbrengst van de beleggingen aan initiële en innovatieve projecten t.b.v. de doelgroep steun te verlenen.

Dat gold in de aanvang vooral de eigen doelen, decease zoals medisch opvoedkundig bureau, sociaal-psychiatrische dienst, reclassering, consultatiebureau voor alcohol en drugs, bureau voor  huwelijksaangelegenheden  en  gezinsvoogdij. Zo zijn voor o.a. het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs en de Reclassering inEindhoven en in ’s-Hertogenbosch gebouwen aangekocht om tot een betere dienstverlening te komen.

In de zeventiger jaren is het kapitaal van de R.K. Vereniging voor Meisjesbescherming ingebracht in een afzonderlijke stichting, die na enkele jaren is gefuseerd met de huidige stichting. Voor een nieuw initiatief van de sociaal-psychiatrische dienst, namelijk de huisvesting van uitbehandelde patiënten van Huize Padua, zijn in Gemert twee en in Boekel één gebouw aangekocht. In de loop van de jaren zijn vele duizenden guldens en later euro’s bijgedragen aan nieuwe projecten op het gebied van maatschappelijk werk en  lichamelijke gezondheid.

Met ingang van 1 januari 2012 fuseerde de Stichting Steun Welzijnszorg  met de Stichting tot Exploitatie en verzorging van Gebouwen voor de geestelijke gezondheidszorg- later vernoemd tot Tweede Stichting Steun Welzijnszorg – een vroegere beheersstichting van het RIAGG-gebouw aan de Kasteeltraverse in Helmond, dat eveneens inmiddels is verkocht.

Zo bestaat vandaag nog steeds de Stichting Steun Welzijnszorg, ontstaan vanuit vele voorgangers, gericht op het verlenen van welzijnszorg in de regio.