ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Beleid

Meer duurzame en betere leefomgeving voor de inwoners van de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren  op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg.

Dit doen we door:

 • Projecten te ondersteunen, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en de (gezondheids)zorg en die de eigen kracht van mensen bevorderen in hun maatschappelijk functioneren.
 • Verstrekken van financiële bijdragen aan projecten, die voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals
  • de financiële bijdragen gaan naar stichtingen,  verenigingen en/of coöperaties;
  • de activiteiten zijn gericht op verbetering van welzijn en/of (gezondheids)zorg;
  • de financiële bijdragen worden bij voorkeur aangevraagd bij meerdere organisaties;
  • de activiteiten hebben een duurzaam karakter.

De Stichting zet haar middelen niet in voor exploitatiekosten, dekking van tekorten of particuliere noodhulp.

Wij realiseren dit door:

 • zes keer per jaar de aanvragen te beoordelen;
 • onze Stichting onder de aandacht te brengen via website, advertorials en artikelen in plaatselijke en regionale kranten;
 • samen te werken met vergelijkbare Stichtingen;
 • de toekenningen en afwijzingen van subsidies te verantwoorden in het jaarverslag en de jaarrekening;
 • de werkzaamheden door een bestuur van vrijwilligers uit te voeren.