ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financiŽle bijdragen

ANBI

Stichting Steun Welzijnszorg Helmond (fiscaal nummer: 37.83.960)

Staat van baten en lasten 2018 (afgerond op duizenden euro’s)

Baten -140
   
Beleggingsreultaat -140
   
Lasten 291
Uitgekeerde giften 273
Bestuurskosten 6
Algemene kosten 12
   
   
Financieel resultaat -431

Toelichting:

  • De bestuurders ontvangen geen beloning voor de uitgevoerde activiteiten.
  • Het financieel resultaat is toegevoegd aan het vermogen.

Overzicht van bestedingen
Onder projecten is opgenomen welke projecten door de stichting in de loop der jaren zijn ondersteund.