ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financiŽle bijdragen

ANBI

Stichting Steun Welzijnszorg Helmond (fiscaal nummer: 37.83.960)

Staat van baten en lasten 2020 (afgerond op duizenden euro’s)

Baten 247
   
Beleggingsreultaat 247
   
Lasten 147
Uitgekeerde giften 118
Bestuurskosten 7
Algemene kosten 22
   
   
Financieel resultaat 100

Toelichting:

  • De bestuurders ontvangen geen beloning voor de uitgevoerde activiteiten.
  • Het financieel resultaat is toegevoegd aan het vermogen.

Overzicht van bestedingen
Onder projecten is opgenomen welke projecten door de stichting in de loop der jaren zijn ondersteund.