ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Aanvraagformulier

Klik hier voor uw digitale aanvraag
Voor overige vragen kunt u een bericht sturen aan secretaris@steunwelzijnszorg.nl of contact opnemen met een van de bestuursleden via info@steunwelzijnszorg.nl.

 

Aanvraagprocedure

Wij ondersteunen projecten, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en de (gezondheids)zorg en die de eigen kracht van mensen bevorderen in hun maatschappelijk functioneren.

Wij verstrekken incidentele financiële bijdragen aan projecten, die voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • aanvraag is ingebracht door stichtingen,  verenigingen en/of coöperaties in de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en de voormalige gemeente Mierlo;
  • de activiteiten zijn gericht op verbetering van welzijn en/of (gezondheids)zorg;
  • voor de realisatie van de aanvraag wordt  financiële ondersteuning gevraagd bij meerdere organisaties;
  • de activiteiten hebben een duurzaam karakter.

De steun wordt bij voorkeur gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten. Er wordt geen financiële bijdrage verleend voor exploitatiekosten of voor dekking van een tekort. De Stichting verleent ook geen particuliere noodhulp.

Wanneer u twijfelt of uw initiatief in aanmerking komt voor een subsidie, neem dan contact op met de bestuursleden. Zij kunnen u ook adviseren hoe u uw verzoek kunt opstellen.

De aanvraagprocedure zelf:

  1. Vul het aanvraagformulier in en voeg het volgende toe
  2. Kopie van de geldende statuten en
  3. Meest recente jaarrekening.

Klik hier voor uw digitale aanvraag. Als dit problemen oplevert stuur dan een bericht aan secretaris@steunwelzijnszorg.nl of neem contact op met een van de bestuursleden via info@steunwelzijnszorg.nl.