ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Vernieuwing omgeving

Door een omgeving opnieuw in te richten is het vaak mogelijk deze toegankelijk te maken voor groepen met een beperking. Daarnaast kan zo’n omgeving zodanig worden vormgegeven, dat deze uitnodigt tot contacten tussen verschillende doelgroepen.