ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Subsidie aanvragen Laarbeek

Aanvragen voor financiele ondersteuning van projecten in gemeente Laarbeek, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en gezondheid kunnen worden ingediend via de aanvraagprocedure.