ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Subsidie

Stichting Steun Welzijnszorg biedt financiële ondersteuning in de vorm van subsidie. De steun wordt bij voorkeur gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten.