ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Ontwikkeling welzijnszorg

Een bijdrage van Steun Welzijnszorg kan gebruikt worden om mensen te informeren of te trainen buiten de reguliere kanalen om, in het beter omgaan met hun beperkingen, met hun ontwikkeling.