ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Ondersteuning welzijnszorg

Mensen met een specifieke beperking, zowel geestelijk, lichamelijk als sociaal, kunnen met ondersteuning van Steun Welzijnszorg regelmatig bij elkaar gebracht worden, waardoor hun vaak beperkte leefwereld ruimer wordt en zij bovendien weer een kans krijgen zich persoonlijk verder te ontwikkelen.