ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Eenmalige bijdrage hulpmiddelen

Dikwijls worden welzijnsinitiatieven geremd door het ontbreken van materiaal of apparatuur. Het beschikbaar stellen van een eenmalige bijdrage voor de aanschaf van anders onbereikbare en toch zo noodzakelijke hulpmiddelen, moet dan een verdere ontwikkeling op gang brengen en stimuleren.