ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Ontwikkelen

Een bijdrage van Steun Welzijnszorg kan gebruikt worden om mensen te informeren of te trainen buiten de reguliere kanalen om, in het beter omgaan met hun beperkingen, met hun ontwikkeling. Zij kunnen in kennis gesteld worden van de mogelijkheden in de maatschappij of getraind worden in het helpen van anderen.

 

Op Perron 15 in Aarle-Rixtel worden kinderen die vast zijn gelopen op school, begeleid naar een vak, maar vooral ook naar hun plek in de maatschappij. Steun Welzijnszorg ondersteunde de bouw van werkplekken.

 

Heemkundekring Kommanderij Gemert leerde jongeren in het project “recept tegen eenzaamheid”  ouderen op te zoeken en samen op zoek te gaan naar de geschiedenis van het dorp en haar bewoners.

 

Een dertigtal deelnemers is getraind om in Asten mensen te steunen volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid zodat die hun leven zelf vorm kunnen geven, waardoor zij zich ook gezonder gaan voelen.