ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Ontmoeten

Mensen met een specifieke beperking, zowel geestelijk, lichamelijk als sociaal, kunnen met ondersteuning van Steun Welzijnszorg regelmatig bij elkaar gebracht worden, waardoor hun vaak beperkte leefwereld ruimer wordt en zij bovendien weer een kans krijgen zich persoonlijk verder te ontwikkelen.

 

De dorpsgemeenschap in Mariahout werd ondersteund bij de herinrichting van het dorpsplein waarop functies als bewegen en ontmoeten voor zowel jong (skateramp) als ouderen (beweegtuin) werden samengebracht.

 

Door de aanschaf van een aantal duofietsen te faciliteren konden bewoners van zorginstellingen in Helmond  niet alleen “er op uit”, maar was het mogelijk om als groep van de tocht, de omgeving en elkaar te genieten.

 

Door het organiseren van een kunstmarkt, een foto- en filmproject en het inrichten van een huiskamer wordt geprobeerd mensen met een verstandelijke beperking in Someren samen te brengen met buurtbewoners.