ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Ondersteunen

Dikwijls worden welzijnsinitiatieven geremd door het ontbreken van materiaal of apparatuur. Het beschikbaar stellen van een eenmalige bijdrage voor de aanschaf van anders onbereikbare en toch zo noodzakelijke hulpmiddelen, moet dan een verdere ontwikkeling op gang brengen en stimuleren.

 

Door de aanschaf van een oefenpop door het reanimatienetwerk Stiphout konden vrijwilligers getraind worden in levensreddend werk, maar kon bovendien een 6-minutenzone worden ingericht waardoor overlevingskansen bij hartfalen vergroot werden.

 

Cliënten in zorgcentrum Witven in Someren die geheel rolstoelafhankelijk zijn kunnen nu een ritje maken met familieleden, vrijwilligers of verzorgers dankzij een aanvulling door Steun Welzijnszorg op wat men zelf al gespaard had.

 

De veiligheid van leefgemeenschappen wordt bevorderd door aanschaf van een AED te bekostigen, de bewoners te trainen in het gebruik ervan en hen te helpen bij het opzetten van een netwerk van gebruikers.