ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Omgeving

Door een omgeving opnieuw in te richten is het vaak mogelijk deze toegankelijk te maken voor groepen met een beperking. Daarnaast kan zo’n omgeving zodanig worden vormgegeven, dat deze uitnodigt tot contacten tussen verschillende doelgroepen.

 

Met vereende krachten wisten buurtbewoners in Aarle-Rixtel een braakliggend terrein in hun wijk om te toveren tot ontmoetingsplek en speeltuin voor jong en oud. Steun Welzijnszorg was een van de vele sponsors.

 

Een open plek in Boekel werd een speel- en ontdekplek, niet alleen voor de scholen er rondom, maar ook voor de buurt en voor de kinderen die door hun handicap elders naar school moeten en nu samen kunnen spelen.

 

Ouders en omwonenden van een basisschool in Someren wilden het schoolplein vernieuwen zodat het een uitdagende omgeving werd voor de leerlingen en voor de mensen en kinderen uit de omgeving van de school.